Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Akkerbouw en veeteelt

Veldspuiten, maar ook overige toedieningsappatuur voor de toediening van gewasbeschermingsmiddelen moeten periodiek gekeurd worden. Lees meer

Fruit- en boomteelt

Boomgaard- en laanboomteeltspuitmachines moeten periodiek gekeurd worden, daarnaast moeten ook diverse andere typen spuitmachines gekeurd worden. Lees meer

Tuinbouw

Motorvatspuiten, vernevelapparatuur en doseerapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen moeten periodiek gekeurd worden. Lees meer

Tuin- en parksector

Diverse typen spuitapparatuur in de groensector moeten periodiek gekeurd worden. Lees meer

Welkom bij SKL

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling. De stichting heeft als doelstelling het bevorderen en verbeteren van de goede werking van trekkers, machines en installaties die gebruikt worden in de land- en tuinbouw.

SKL doet dit met name door het organiseren van periodieke keuringen voor diverse soorten apparatuur en machines. De inhoud van deze keuringen kan door SKL zelf opgesteld  zijn of door anderen vastgesteld zijn waarbij SKL de organisatie en controle op kwaliteit uitvoerd. De keuringen van de machines vindt plaats bij door SKL erkende keuringsstations. Bedrijven kunnen erkend worden als SKL keuringstation als deze voldoen aan vastgestelde voorschriften qua testapparatuur en keurmeesters.

Deze SKL erkende keuringstations voeren de keuringen uit volgens een vastgesteld uniform protocol. Indien aanwezig zijn deze keuringsprotocollen gebaseerd op bestaande ISO of EN normen.

SKL voert op dit moment de wettelijk verplichte periodieke keuringen van verdeelapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen uit. De SKL erkende keuringsbedrijven geven namens SKL de officiele goedkeuringsbewijzen uit. Wettelijk gezien mag verdeelapparatuur alleen worden gebruikt als deze voorzien is van een officieel goedkeuringsbewijs.

Daarnaast is SKL ook actief in de controle van keuringsbedrijven voor de periodieke keuring van spuitmachines in Denemarken, dit in opdracht van de Deense overheid.

 

 

Lees meer