Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Keuringstations voor veldspuiten

Hier een overzicht van de SKL erkende keuringstations voor de periodieke keuring van:

  • Veldspuiten
  • Grondontsmettingsmachines
  • Rijen- en strokenspuiten
  • Spuitmachines die op zaai- en pootmachines zijn gemonteerd
  • Spuitmachines met alleen een haspel en spuitlans
Laat Keuringsstations zien van: