Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Wat keurt SKL?

Voor de verschillende typen spuitmachines heeft SKL op deze machines toegespitste keuringsprotocollen, zodat elk type machine op de juiste manier gekeurd kan worden. Deze keuringsprotocollen zijn gebaseerd op geharmoniseerde Europese normen (de norm NEN-EN-ISO 16122).