Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

SKL keuring granulaatstrooiers

De periodieke keuring van verdeelapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen in vaste (korrel of poeder) is ook verplicht. Deze verplichting geldt voor machines van 3 jaar en ouder, de keuringsfrequentie van deze machine is ongeacht de werkbreedte 6 jaar.

De keuring is gericht de controle van de machine zodat deze in staat is het middel homogeen te verdelen op een veilige manier voor de gebruiker en omstanders.

De keuring betreft machines die apart of of aan een voertuig zijn bevestigd, of die op een andere machine (bijvoorbeeld een aardappelpoter) zijn bevestigd. Handgedragen apparatuur is vrijsteld van de keuringsplicht.

Tijdens de keuring worden alle relevante onderdelen van de installatie gecontroleerd. De homogeniteit van de afgifte uit de verschillende uitstroomopeningen wordt gecontroleerd, belangrijk is dat de instelling van de machine zodanig is dat overal evenveel middel wordt verdeeld. Deze afgifte wordt gecontroleerd door uit uivoeren van een afdraaiproef met dummy materiaal.

De keuring van deze apparatuur kan ook gebeuren door de bedrijven die erkend zijn om veldspuiten te keuren.

Belangrijk is zeker bij deze machines, dat de machines leeg en schoon (zowel van de buitenzijde als de binnenzijde) worden aangeleverd bij het keuringstation.