Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

SKL keuring rijenspuiten

Rijenspuiten, onkruidspuiten en spuitmachines opgebouwd op zaai- en pootmachines dienen ook goed en nauwkeurig te werken. Nieuwe machines moeten aan bepaalde eisen voldoen (voor meer informatie hierover klik hier) en machines in gebruik moeten periodiek gekeurd worden.

Wettelijk gezien moet de eerste SKL keuring van de machines, ongeachte de werkbreete, plaatsvinden binnen 3 jaar na aanschaf van de machine.

Dus alle machines die in gebruik zijn, die 3 jaar of ouder zijn, mogen alleen worden gebruikt als deze voorzien zijn van een geldig SKL keurnigsbewijs.

De keuring is voor alle typen en werkbreedtes van machines verplicht. De keuringsfrequentie voor machines met een spuitboombreedte van meer dan 3 meter is 3 jaar en voor machines van 3 meter en smaller is dat 6 jaar.

Een machine wordt alleen gekeurd als deze:
A. Schoon is, zowel van de buitenkant als de binnenkant
B. Is voorzien van een deugdelijke aftakas afscherming
C. Alle verdere draaiende delen goed zijn afgeschermd
 
De punten waarop de machine wordt na gekeken zijn in het kort:
1. Lekkage
a. Geen lekkage bij een stilstaande machine met de tank gevuld
b. Geen lekkage bij een werkende machine onder druk, zowel niet- als wel-spuitent
2. Pomp
a. Voldoende capaciteit om zowel te kunnen spuiten als te kunnen roeren in de tank
b. Geen pulsaties in de spuitdruk
3. Roering:
a. Er is voldoende zichtbare roering in de tank
4. Tank
a. Er is een in goede toestand zijnde deksel op de spuittank aanwezig
b. Er is een vulzeef in de tankopening aanwezig
c. De inhoud van tank is goed af te lezen zowel van de bestuurders positie als staand naast de tank
d. Het is mogelijk de tank af te tappen mbv een kraan
5. Bedieningsorganen
a. Alle bedieningsorganen functioneren goed
b. De belangrijkste bedieningsorganen, hoofdkraan, sectiekranen en drukregelaar zijn bedienbaar vanaf de bestuurderspositie
c. De drukregelaar functioneert goed.
6. Manometer
a. De manometer is af te lezen vanaf de bestuurder positie
b. De manometer heeft een diameter van minimaal 63mm
c. De schaalindeling tm 5 bar is elke 0.2 bar, daarboven minimaal elke 1.0 bar
d. De manometer wijkt maximaal 10% af van een referentiemanometer
7. Slangen en leidingen
a. Alle slangen en leidingen zijn in goede toestand en niet beschadigd
8. Filters
a. De machine is voorzien van een zuigfilter en een persfilter
b. Deze filter elementen zijn in goede conditie
c. Het is mogelijk het zuigfilter te controleren als de tank gevuld is 
9. Spuitboom:
a. Geen obstakels in het spuitbeeld
b. Stabiel opgehangen
10. Doppen
a. Niet nadruppelen als de spuitdruk wordt afgesloten
b. De afgifte van iedere dop wijkt niet meer dan 10% af van de nominale afgifte (de waarde volgens de spuittabel)
 

Waar keuren?

Er is een landelijk dekkend netwerk van SKL erkende keuringstations om de keuringen aan dit type spuiten uit te voeren. 

Dit betreft de bedrijven die erkend zijn als 'SKL erkend keuringstation voor de periodieke keuring van veldspuiten of boomgaardspuiten'. Een overzicht van deze bedrijven is te vinden door hier te klikken.

Deze bedrijven beschikken over de juiste testapparatuur en opgeleide keurmeester(s) om de keuring op een goede manier uit te voeren.