Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Eisen aan machines vanuit het Activiteitenbesluit (o.a. driftarme spuitdoppen en -technieken)

Bij het gebruik van een spuitmachine in de buurt van oppervlaktewater zijn in het kader van Activiteitenbesluit Milieubeheer eisen gesteld aan de uitrusting en het gebruik van de spuitmachine.

Deze eisen zijn opgenomen in artikel 3.78 - 3.88. Deze artikelen zijn te vinden door hier te klikken.  

De bij het Activiteitenbesluit geldende actuele lijst met Drift Reducerende Technieken (DRT lijst) (versie 24 juli 2018) is te vinden door hier te klikken en de lijst met Drift Reducerende Doppen (DRD lijst) is te vinden door hier te klikken (versie 15 december 2017)