Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Keuringstations

Er zijn diverse typen keuringstations, die afhankelijk van hun specialisatie erkend zijn om diverse typen machines te keuren. U kunt het adres intypen waar u een keuringstation zoekt, de keuringstations in een straal van 20 km worden dan getoond. U kunt ook nog selecteren op type station.