Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Keuringstations voor Motorvatspuiten

Kaart met alle SKL erkende keuringstations voor de periodieke keuring van motorvatspuiten en andere spuit/vernevelapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen die in de (glas) tuinbouw gebruikt wordt.

De keuringen kunnen zowel bij het keuringstation als op locatie worden uitgevoerd.