Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Keuringstations voor Rijen- strokenspuiten, incl. onkruidspuiten en spuitmachines opgebouwd op zaai- en pootmachines

SKL erkende keuringstations voor de keuring van rijen- en strokenspuiten, onkruidspuiten voor de fruit- en boomteelt en op zaai- en pootmachines opgebouwde spuitsets