Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Keuringstations voor veldspuiten

Hier een overzicht van de SKL erkende keuringstations voor de periodieke keuring van veldspuiten