Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Nieuws over SKL

Aangepaste DRD lijst (versie 18 december 2018)

17-01-2019

Aan de hand van het beleidsvoornemen om de toelatingen voor spuitdrukken onder de 2 bar te schrappen, heeft de TCT een herziene DRD lijst gepubliceerd.

Een van de afspraken die is gemaakt ten aanzien van de drukregistratievoorziening is dat spuitdoppen voor neerwaarste bespuiting die driftarm zijn bij een spuitdruk tot 2 bar worden niet meer in de lijst met ‘driftreducerende doppen’ (DRD-lijst) vermeld en kunnen niet meer gebruikt worden.
In het Activiteitenbesluit staat dat het hebben van een drukregistratievoorziening per 1 januari 2019 verplicht is. Ondernemers hebben logischerwijs tijd nodig om afhankelijk van hun specifieke omstandigheden een keuze te maken en deze uit te voeren. 2019 is daarom een overgangsjaar. De spuitdoppen die driftarm zijn onder de 2 bar zijn in de  tabel met doppen voor een Neerwaartse besputing met oranje gemarkeerd en zullen na de overgangstermijn niet meer in de lijst worden vermeld.
 
De nieuw lijst is te downloaden door hier te klikken: DRD lijst Versie 18 december 2018
« Terug naar overzicht