Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Nieuws over SKL

aangepaste DRT en DRD lijsten

16-10-2019

De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft de lijst met Drift Reducerende Technieken (DRT) en Drift Reducerende Doppen (DRD) lijsten geupdated.

De DRT lijst is aangepast met een toelating voor machines met Hardi Twin-Force luchtondersteuning in de 99% driftredcutieklasse en aan de DRD lijst zijn een aantal doppen toegevoegd en van een aantal doppen zijn de maximale spuitdrukken in een aantal categorien gewijzigd.

De actuele DRT lijst is hier te downloaden (versie 15 oktober 2019).

De actuele DRD lijst is hier te downloaden (versie 1 oktober 2019).

« Terug naar overzicht