Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Nieuws over SKL

Aanpassing verplichting gebruik kantdoppen op een veldspuit

18-06-2015

De TCT adviseert waterbeheerders om op grond van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit bij neerwaarts te bespuiten gewassen het gebruik van een kantdop niet verplicht te stellen bij een teeltvrije zone van ten minste 300 cm.

De overige voorwaarden zoals opgenomen in artikel 3.83 van het Activiteitenbesluit blijven onverminderd van kracht. Door hier te klikken is het persbericht van de TCT te downloaden
Door hier te klikken is de actuele lijst met driftarme spuitdoppen en technieken te downloaden (versie 18 juni 2015)

« Terug naar overzicht