Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Nieuws over SKL

De lijst met driftarme doppen en alternatieve technieken is uitgebreid met Lechler IDTA 120-025c, 120-03c en 120-04c

13-02-2017

De TCT adviseert waterbeheerders het gebruik van de spuitdoppen de Lechler 120-025c, 120-03c en 120-04c, toe te staan als driftarme spuitdop. 

De TCT adviseert waterbeheerders het gebruik van de spuitdoppen de Lechler 120-025c, 120-03c en 120-04c, toe te staan als driftarme spuitdop. De spuitdoppen kunnen gebruikt worden als 50%, 75% of 90% driftreducerende spuitdop bij de in onderstaande tabel 1 vermelde specificaties.

Tabel 1

Spuitdop

Dopafstand op de spuit-boom [cm]

Maximale spuitboom-hoogte [cm]

Maximale

spuitdruk [bar]

Drifreductie-klasse

IDTA 120-025c

25

30

1

90%

 

25

50

1

75%

IDTA 120-03c

25

30

1

90%

 

25

50

1

75%

IDTA 120-04c

25

30

1

90%

 

25

50

1

75%

 

 

 

 

 

IDTA 120-025c

50

50

1

75%

IDTA 120-03c

50

50

1

75%

IDTA 120-04c

50

50

1

75%

De TCT adviseert waterbeheerders om op grond van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit, bij gewassen die vallen onder artikel 3.80, eerste lid van het Activiteitenbesluit, het gebruik van de Lechler 120-025c, 120-03c en 120-04c, die zijn ingedeeld in de 90% driftreductieklasse, toe te staan bij een teeltvrije zone met een breedte van tenminste 100 centimeter. Voorwaarde hierbij is dat de spuitdoppen toegepast worden bij de in tabel 1 voor deze spuitdoppen genoemde specificaties voor spuitdruk, dophoogte en dopafstand.

De overige voorwaarden zoals opgenomen in artikel 3.83 van het Activiteitenbesluit blijven hierbij onverminderd van kracht. 

De volledige tekst van het persbericht is te downloaden door hier te klikken.

De actuele doppenlijst is te downloaden door hier te klikken (Lijst met driftarme doppen en technieken versie 10 februari 2017)

Meer informatie over de Lechler IDTA doppen is te vinden op de website van Lechler

 

« Terug naar overzicht