Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Nieuws over SKL

DRT lijst herzien

25-07-2018

De TCT heeft de lijst met Drift Reducerende Technieken (DRT) herzien.

Op 24 juli 2018 heeft de TCT een nieuwe versie van de  DRT lijst gepubliceerd.
 
Wijzigingen ten opzichte van de vorige lijst zijn:
1. meer toelichitng bij de verschillende technieken
2. bij op- en zijwaarts spuiten is een Windhaag voor de periode vanaf 1 mei tot 50% bladval van de windhaag + standaardtechniek (75%) of eenzijdige bespuiting (90%) als DRT maatregel toegevoegd.
 
de nieuwe lijst is hier te downloaden.
« Terug naar overzicht