Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Nieuws over SKL

Geactualiseerde lijst met Drift Reducerende Technieken (DRT) gepubliceerd

20-11-2018

De TCT heeft de lijst met Drift Reducerende Technieken (DRT lijst) geactualiseerd (versie 13-11-2018)

Op de nieuwste lijst zijn voor de meest gebruikte technieken een verwijzing naar informatiebladen toegevoegd. In deze informatiebladen is een omschrijving van de techniek te vinden en de voorwaarden voor een juist gebruik.

De nieuwe lijst is te downloaden door hier te klikken: DRT_lijst_(versie 13-11-2018)

De informatiebladen zijn te vinden op de website van Helpdesk Water door hier te klikken: Informatiebladen.

« Terug naar overzicht