Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Nieuws over SKL

NVWA treedt strenger op tegen ongekeurde apparatuur gewasbeschermingsmiddelen .

05-02-2018

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat de keuringsplicht van professionele apparatuur voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden strenger handhaven. Met ingang van het komende teeltseizoen zal de NVWA bij overtreding van de keuringsplicht, afhankelijk van de ernst van de overtreding, een schriftelijke waarschuwing  of een bestuurlijke boete geven.

De keuringsplicht voor apparatuur die bestemd is voor de professionele toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en biociden is in december 2016 uitgebreid met mechanisch voortbewogen onkruidstrijkers en neerwaartse spuitapparatuur met een spuitboom kleiner dan of gelijk aan drie meter. Ook granulaat- en poederstrooiers vallen sinds december 2015 onder de keuringsplicht. De NVWA ziet er op toe dat bedrijven zich houden aan de keuringsplicht. Afgelopen jaar was de handhaving van apparatuur waarmee de keuringsplicht is uitgebreid vooral gericht op het informeren en mondeling waarschuwen van bedrijven.

 

De NVWA roept bedrijven op om, voor zover dat nog niet is gebeurd,  keuringsplichtige toepassingsapparatuur zo snel mogelijk te laten keuren en in ieder geval voordat de betreffende apparatuur gebruikt wordt. De keuring moet worden uitgevoerd door een bedrijf dat erkend is door de Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL)

 

Nieuwe apparatuur moet uiterlijk drie jaar na de aankoopdatum voor het eerst zijn gekeurd. Vervolgens moet de apparatuur waarmee de keuring is uitgebreid iedere 6 jaar opnieuw worden gekeurd.  De keuring was al verplicht voor veldspuiten en boomgaardspuiten, motorvatspuiten, laagvolume-ruimtebehandelingsapparatuur, grondontsmettingsapparatuur en rijen- en strokenspuiten met een werkbreedte groter dan 3 meter.

 

De keuringsplicht geldt niet voor handapparatuur en rugspuiten en ook niet voor apparatuur die niet specifiek bestemd is voor professionele toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.

 

Meer informatie:

·         Internetttekst https://www.nvwa.nl/onderwerpen/gewasbescherming/documenten/plant/gewasbescherming/publicaties/2016/overzichtsnotitie-keuring-toepassingsapparatuur-voor-gewasbeschermingsmiddelen

·         Een overzicht op de SKL site met afbeeldingen van de verschillende soorten keuringsplichtige apparatuur onderverdeeld naar keuringsfrequentie: https://www.sklkeuring.nl/nl/nieuws/algemeen/alle-soorten-machines-voor-verdeling-gewasbeschermingsmiddelen-moeten-gekeurd-worden/

·         Keuringsplicht apparatuur gewasbeschermingsmiddelen verder uitgebreid < https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2016/12/14/keuringsplicht-apparatuur-gewasbeschermingsmiddelen-verder-uitgebreid >

« Terug naar overzicht