Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Nieuws over SKL

Training SKL-keurmeester Veldspuiten

28-01-2016

Binnenkort start een cursus voor SKL keurmeester Veldspuiten. Binnen deze geplande cursus is nog ruimte voor een aantal deelnemers. De cursus wordt georganiseerd en uitgevoerd door PTC+ te Ede onde toezicht van SKL.

De cursus leidt op tot erkend SKL keurmeester Veldspuiten. De inhoud van de cursus is aangepast met de nieuwste keuringsvoorschriften volgens NEN-EN-ISO 16122:2.

De cursus duurt drie dagen waarbij de eerste dag via een Web Based Training gevolgt moet worden. In deze WBT worden alle theoretische zaken aan de orde gesteld. Daarna zijn er twee trainingsdagen bij PTC+ te Ede waar de nadruk ligt op de praktische uitvoering van de keuringen. De laatste halve dag is een examen waarbij de vaardigheden van de deelnemer getest worden.

Meer informatie en opgave kan via de website van PTC+ door hier te klikken.

« Terug naar overzicht