Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Nieuws over SKL

Uitbreiding lijst met driftarme doppen en technieken met nieuwe doppen voor zij- en schuinopwaartse bespuitingen

23-02-2016

De TCT-lijst met driftarme doppen en alternatieve technieken is uitgebreid met spuitdoppen voor op- en zijwaarts spuiten. Het gaat om de Lechler IDK 90-0067C, Lechler ITR 80-01, Albuz AVI 80-01, Albuz TVI 80-0050, Albuz TVI 80-0075, Lechler AD 90-02C en Lechler IDK 90-01C. Voor de reeds in de doppenlijst opgenomen spuitdoppen Albuz TVI 80-01 en Albuz TVI 80-015 is de maximale spuitdruk in de TCT-doppenlijst aangepast.

De TCT adviseert waterbeheerders om op grond van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit milieubeheer de in de onderstaande tabel genoemde spuitdoppen voor op- en zijwaarts spuiten in de fruitteelt te erkennen als 90%, 75% en 50% driftreducerende spuitdoppen.

Voorwaarden hierbij zijn dat:

  • de buitenste gewasrij enkelzijdig wordt bespoten en geen gebruik wordt gemaakt van naar het oppervlaktewater gerichte spuitapparatuur en
  • dat gespoten wordt bij een druk die niet hoger is dan voor de betreffende dop in de onderstaande tabel is aangegeven.

 

Spuitdop

Driftreductie-klasse

Maximale spuitdruk (bar)

Albuz TVI 80-01

90%

9*

Albuz TVI 80-015

90%

9*

Lechler IDK 90-0067C

90%

3

Lechler ITR 80-01

90%

7

Albuz AVI 80-01

75%

7

Albuz TVI 80-0050

75%

7

Albuz TVI 80-0075

75%

7

Lechler AD 90-02C

75%

2

Lechler IDK 90-0067C

75%

7

Lechler ITR 80-01

75%

9

Lechler AD 90-02C

50%

5

Lechler IDK 90-01C

50%

9

 

* was 7 bar in tabel 1 van de TCT-doppenlijst (versie juni 2015).

Klik hier om het persbericht te downloaden

Klik hier om de actuele doppenlijst (versie 19 februari 2016) te downloaden

« Terug naar overzicht