Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Nieuws over SKL

Uitbreiding lijst met driftarme doppen en -technieken (30 sept 2016)

30-09-2016

De TCT heeft de lijst met driftarme spuitdoppen en -technieken uitbreid met de KWH Mistral spuit uitgerust met met VLBS systeem.

De lijst met driftarme doppen en alternatieve technieken is uitgebreid met de KWH Mistral met Variabel Luchtondersteuning Balans Systeem (VLBS)

De TCT adviseert waterbeheerders om op grond van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, bij het op- en zijwaarts spuiten van appelen, peren en overige pit- en steenvruchten (als bedoeld in artikel 3.80, vierde lid), het gebruik van de:

KWH Mistral uitgerust met Variabel Luchtondersteuning Balans Systeem (VLBS) en bij dubbelzijdige bespuiting van de laatste bomenrij toe te staan bij een teeltvrije zone van ten minste 300 cm.

Voorwaarden hierbij zijn dat:

  • de spuitmachine is uitgerust met ten minste 90% driftreducerende spuitdoppen met de volgens de TCT-lijst bijbehorende maximale spuitdruk (tabel 1);
  • gespoten wordt bij lage luchtinstelling
  • het maximale toerental op de aftakas 540 rpm is;

De overige voorschriften van artikel 3.83 van het Activiteitenbesluit milieubeheer blijven hierbij onverminderd van kracht.

 

Daarnaast heeft de TCT geconcludeerd dat de KWH Mistral met Variabel Luchtondersteuning Balans Systeem (VLBS), uitgerust met ten minste 90% driftreducerende spuitdoppen en een toerental op de aftakas van:

  • 400 rpm ingedeeld kan worden in de DRT-klasse 95%;
  • 540 rpm ingedeeld kan worden in de DRT-klasse 90%.

 

Klik hier om het volledige persbericht van de TCT te downloaden.

En klik hier om de actuele lijst met Driftarme doppen en -technieken (versie 30 september 2016) te downloaden.

« Terug naar overzicht