Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Nieuws over SKL

Aangepast DRT lijst

01-02-2019

De TCT heeft een nieuwe lijst met DRT lijst gepubliceerd

De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft een herziene lijst met Driftreducerende Technieken (DRT) gepubliceerd (versie 18 februari 2019).

Deze downloaden door hier te klikken, of via de website Helpdeskwater.nl

« Terug naar overzicht