Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Periodieke keuring van machines in gebruik

De periodieke keuring van alle toedieningsapparatuur voor pesticiden is verplicht op grond van de de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (art. 80). De details worden verder uitgewerkt in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (art. 8.14).

Dit is de Nederlandse invulling van de Europese verplichting voor periodieke keuring van machines zoals die in artikel 8 van de Europese Richtlijn voor Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen (2009/128/eg) is opgenomen.

SKL geeft de goedkeuringsbewijzen af zoals die in die in de Wgb genoemd zijn. Deze goedkeuringsbewijzen bestaan uit een SKL keuringsrapport waarop alle relevante informatie over de machine en de uitgevoerde keuring staan en een SKL-goedkeuringsticker die op de machine geplakt wordt waarop de volgende keuringsdatum te zien is.

Een overzicht van de verschillende keuringsfrequenties voor de verschillende soorten apparatuur is te krijgen door hier te klikken.

 

aangepaste DRT en DRD lijsten

16-10-2019

De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft de lijst met Drift Reducerende Technieken (DRT) en Drift Reducerende Doppen (DRD) lijsten geupdated.

De DRT lijst is aangepast met een toelating voor machines met Hardi Twin-Force luchtondersteuning in de 99% driftredcutieklasse en aan de DRD lijst zijn een aantal doppen toegevoegd en van een aantal doppen zijn de maximale spuitdrukken in een aantal categorien gewijzigd.

De actuele DRT lijst is hier te downloaden (versie 15 oktober 2019).

De actuele DRD lijst is hier te downloaden (versie 1 oktober 2019).

« Terug naar overzicht