Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Periodieke keuring van machines in gebruik

De periodieke keuring van alle toedieningsapparatuur voor pesticiden is verplicht op grond van de de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (art. 80). De details worden verder uitgewerkt in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (art. 8.14).

Dit is de Nederlandse invulling van de Europese verplichting voor periodieke keuring van machines zoals die in artikel 8 van de Europese Richtlijn voor Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen (2009/128/eg) is opgenomen.

SKL geeft de goedkeuringsbewijzen af zoals die in die in de Wgb genoemd zijn. Deze goedkeuringsbewijzen bestaan uit een SKL keuringsrapport waarop alle relevante informatie over de machine en de uitgevoerde keuring staan en een SKL-goedkeuringsticker die op de machine geplakt wordt waarop de volgende keuringsdatum te zien is.

Een overzicht van de verschillende keuringsfrequenties voor de verschillende soorten apparatuur is te krijgen door hier te klikken.

 

Alle soorten machines voor verdeling gewasbeschermingsmiddelen moeten gekeurd worden

19-01-2018

Machines voor het verdelen van gewasbeschermingsmiddelen mogen alleen worden gebruikt als ze voorzien zijn van een geldige SKL keuring.

Dit geldt voor alle soorten machines, of het nu om spuitmachines gaat of om machines die gewasbeschermingsmiddelen in vast vorm verdelen of vernevelen.

Hierbij zijn rugspuiten uitgezonderd.

Hier is een overzicht te downloaden van alle typen machines met daarbij de verschillende keuringsfrequenties.

« Terug naar overzicht