Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Periodieke keuring van machines in gebruik

De periodieke keuring van alle toedieningsapparatuur voor pesticiden is verplicht op grond van de de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (art. 80). De details worden verder uitgewerkt in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (art. 8.14).

Dit is de Nederlandse invulling van de Europese verplichting voor periodieke keuring van machines zoals die in artikel 8 van de Europese Richtlijn voor Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen (2009/128/eg) is opgenomen.

SKL geeft de goedkeuringsbewijzen af zoals die in die in de Wgb genoemd zijn. Deze goedkeuringsbewijzen bestaan uit een SKL keuringsrapport waarop alle relevante informatie over de machine en de uitgevoerde keuring staan en een SKL-goedkeuringsticker die op de machine geplakt wordt waarop de volgende keuringsdatum te zien is.

Een overzicht van de verschillende keuringsfrequenties voor de verschillende soorten apparatuur is te krijgen door hier te klikken.

 

Alternatieven voor de verplichte Drukregistratievoorziening op veldspuiten

17-01-2019

Per 1 januari 2019 moeten alle veldspuiten voorzien zijn van een Drukregistratievoorziening. Maar op 14 januari 2019 heeft de staatsecretaris van I&W een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met alternatieven hiervoor.

Het set van maatregelen wat genomen gaat worden komt op het volgende neer:

  • Spuitdoppen vermeld in DRD lijst bij drukken tot 2 bar worden niet meer vermeld.
  • Voor spuitdoppen die vanaf 2 tot 3 bar driftreducerend zijn is een DRV verplicht (afhankelijk van klasse die nodig is).
  • Voor spuitmachines met luchtvloeistof mengdoppen (HTA, Airtec, Airjet, Twin-Fluid) is een DRV nodig die zowel de lucht- als de waterdruk registreert.
  • Bij spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk van 3 bar of meer is geen DRV verplicht. Spuiten die uitgerust zijn met aanvullende drift reducerende techniek is DRV ook niet verplicht.
  • Alternatief voor de verplicht voor DRV bij spuitdoppen die van 2 tot 3 bar driftreducerend zijn of luchtvloeistofmengdoppen is een verdubbeling van de teeltvrijezones.

De volledige brief is te downloaden door op de volgende link te klikken: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z00364&did=2019D00838

« Terug naar overzicht