Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Periodieke keuring van machines in gebruik

De periodieke keuring van alle toedieningsapparatuur voor pesticiden is verplicht op grond van de de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (art. 80). De details worden verder uitgewerkt in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (art. 8.14).

Dit is de Nederlandse invulling van de Europese verplichting voor periodieke keuring van machines zoals die in artikel 8 van de Europese Richtlijn voor Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen (2009/128/eg) is opgenomen.

SKL geeft de goedkeuringsbewijzen af zoals die in die in de Wgb genoemd zijn. Deze goedkeuringsbewijzen bestaan uit een SKL keuringsrapport waarop alle relevante informatie over de machine en de uitgevoerde keuring staan en een SKL-goedkeuringsticker die op de machine geplakt wordt waarop de volgende keuringsdatum te zien is.

Een overzicht van de verschillende keuringsfrequenties voor de verschillende soorten apparatuur is te krijgen door hier te klikken.

 

Cursus SKL keurmeester Veldspuiten april 2017

23-01-2017

In samenwerking met SKl organiseert Aares Tech in Ede weer een cursus voor SKL keurmeester Veldspuiten.

De cursus bestaat uit een stuk Web Based Training en twee praktijkdagen. De deelnemer moet de WBT vooraf volgen en de twee pratijkdagen staan gepland voor 6 en 11 april 2017. Deze laatste dag is ook het examen. 

Meer informatie en opgave kan via de website van Aeres Tech: https://www.aeres.nl/tech/opleidingen/at_skl%20keurmeester%20veldspuiten

« Terug naar overzicht