Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Periodieke keuring van machines in gebruik

De periodieke keuring van alle toedieningsapparatuur voor pesticiden is verplicht op grond van de de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (art. 80). De details worden verder uitgewerkt in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (art. 8.14).

Dit is de Nederlandse invulling van de Europese verplichting voor periodieke keuring van machines zoals die in artikel 8 van de Europese Richtlijn voor Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen (2009/128/eg) is opgenomen.

SKL geeft de goedkeuringsbewijzen af zoals die in die in de Wgb genoemd zijn. Deze goedkeuringsbewijzen bestaan uit een SKL keuringsrapport waarop alle relevante informatie over de machine en de uitgevoerde keuring staan en een SKL-goedkeuringsticker die op de machine geplakt wordt waarop de volgende keuringsdatum te zien is.

Een overzicht van de verschillende keuringsfrequenties voor de verschillende soorten apparatuur is te krijgen door hier te klikken.

 

DRT lijst herzien

25-07-2018

De TCT heeft de lijst met Drift Reducerende Technieken (DRT) herzien.

Op 24 juli 2018 heeft de TCT een nieuwe versie van de  DRT lijst gepubliceerd.
 
Wijzigingen ten opzichte van de vorige lijst zijn:
1. meer toelichitng bij de verschillende technieken
2. bij op- en zijwaarts spuiten is een Windhaag voor de periode vanaf 1 mei tot 50% bladval van de windhaag + standaardtechniek (75%) of eenzijdige bespuiting (90%) als DRT maatregel toegevoegd.
 
de nieuwe lijst is hier te downloaden.
« Terug naar overzicht