Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Periodieke keuring van machines in gebruik

De periodieke keuring van alle toedieningsapparatuur voor pesticiden is verplicht op grond van de de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (art. 80). De details worden verder uitgewerkt in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (art. 8.14).

Dit is de Nederlandse invulling van de Europese verplichting voor periodieke keuring van machines zoals die in artikel 8 van de Europese Richtlijn voor Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen (2009/128/eg) is opgenomen.

SKL geeft de goedkeuringsbewijzen af zoals die in die in de Wgb genoemd zijn. Deze goedkeuringsbewijzen bestaan uit een SKL keuringsrapport waarop alle relevante informatie over de machine en de uitgevoerde keuring staan en een SKL-goedkeuringsticker die op de machine geplakt wordt waarop de volgende keuringsdatum te zien is.

Een overzicht van de verschillende keuringsfrequenties voor de verschillende soorten apparatuur is te krijgen door hier te klikken.

 

Drukregistratie op spuitmachines uitgesteld

23-12-2016

De in de voorgenomen wijziging van het Activiteitenbesluit verplichting voor een drukregistratievoorziening op alle veldspuiten is twee jaar uitgesteld.

Op vragen vanuit de Tweede Kamer heeft staatsecretaris Dijksma geantwoord dat de voorgenomen verplichting voor de aanwezigheid van een drukregistratievoorziening op alle veldspuiten per 1 januari 2017 uitgesteld wordt tot 1 januari 2019.

De bedoeling is dat voor 1 januari 2018 door het ministerie van I&M in samenwerking met zowel de gebruikers, fabrikanten en controle instanties een robust systeem van driftarme doppen en - technieken te ontwerpen wat landbouwkundig goed te gebruiken is, eenvoudig te produceren is en wat op een logische manier wordt gebruikt.

Klik hier voor het antwoord van de Staatsecretaris.

« Terug naar overzicht