Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Periodieke keuring van machines in gebruik

De periodieke keuring van alle toedieningsapparatuur voor pesticiden is verplicht op grond van de de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (art. 80). De details worden verder uitgewerkt in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (art. 8.14).

Dit is de Nederlandse invulling van de Europese verplichting voor periodieke keuring van machines zoals die in artikel 8 van de Europese Richtlijn voor Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen (2009/128/eg) is opgenomen.

SKL geeft de goedkeuringsbewijzen af zoals die in die in de Wgb genoemd zijn. Deze goedkeuringsbewijzen bestaan uit een SKL keuringsrapport waarop alle relevante informatie over de machine en de uitgevoerde keuring staan en een SKL-goedkeuringsticker die op de machine geplakt wordt waarop de volgende keuringsdatum te zien is.

Een overzicht van de verschillende keuringsfrequenties voor de verschillende soorten apparatuur is te krijgen door hier te klikken.

 

Geactualiseerde lijst met Drift Reducerende Technieken (DRT) gepubliceerd

20-11-2018

De TCT heeft de lijst met Drift Reducerende Technieken (DRT lijst) geactualiseerd (versie 13-11-2018)

Op de nieuwste lijst zijn voor de meest gebruikte technieken een verwijzing naar informatiebladen toegevoegd. In deze informatiebladen is een omschrijving van de techniek te vinden en de voorwaarden voor een juist gebruik.

De nieuwe lijst is te downloaden door hier te klikken: DRT_lijst_(versie 13-11-2018)

De informatiebladen zijn te vinden op de website van Helpdesk Water door hier te klikken: Informatiebladen.

« Terug naar overzicht