Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Periodieke keuring van machines in gebruik

De periodieke keuring van alle toedieningsapparatuur voor pesticiden is verplicht op grond van de de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (art. 80). De details worden verder uitgewerkt in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (art. 8.14).

Dit is de Nederlandse invulling van de Europese verplichting voor periodieke keuring van machines zoals die in artikel 8 van de Europese Richtlijn voor Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen (2009/128/eg) is opgenomen.

SKL geeft de goedkeuringsbewijzen af zoals die in die in de Wgb genoemd zijn. Deze goedkeuringsbewijzen bestaan uit een SKL keuringsrapport waarop alle relevante informatie over de machine en de uitgevoerde keuring staan en een SKL-goedkeuringsticker die op de machine geplakt wordt waarop de volgende keuringsdatum te zien is.

Een overzicht van de verschillende keuringsfrequenties voor de verschillende soorten apparatuur is te krijgen door hier te klikken.

 

In 2016 gekeurde rijen/strokenspuiten kleiner dan 3 meter

23-02-2017
Door het Ministerie van Economische Zaken is besloten dat voor rijen- en strokenspuiten met een werkbreedte van 3 meter of minder, de geldigheid van de SKL keuring 6 jaar wordt. Dit is opgenomen in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden.
Alle eigenaren van machines die hieraan voldoen en die voor 1 januari 2017 hun machine hebben laten keuren krijgen van SKL een brief waarin nieuwe volgende keuringsdatum wordt genoemd, een voorbeeld van deze brief kunt u bekijken door hier te klikken.
SKL stuurt geen nieuwe stickers op, de brief moet worden bewaard als bewijs voor de volgende keuringsdatum.
« Terug naar overzicht