Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Periodieke keuring van machines in gebruik

De periodieke keuring van alle toedieningsapparatuur voor pesticiden is verplicht op grond van de de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (art. 80). De details worden verder uitgewerkt in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (art. 8.14).

Dit is de Nederlandse invulling van de Europese verplichting voor periodieke keuring van machines zoals die in artikel 8 van de Europese Richtlijn voor Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen (2009/128/eg) is opgenomen.

SKL geeft de goedkeuringsbewijzen af zoals die in die in de Wgb genoemd zijn. Deze goedkeuringsbewijzen bestaan uit een SKL keuringsrapport waarop alle relevante informatie over de machine en de uitgevoerde keuring staan en een SKL-goedkeuringsticker die op de machine geplakt wordt waarop de volgende keuringsdatum te zien is.

Een overzicht van de verschillende keuringsfrequenties voor de verschillende soorten apparatuur is te krijgen door hier te klikken.

 

machines schoon aanleveren voor de SKL keuring

08-11-2019

Machines voor de keuring schoon aanleveren

Belangrijk voor de veiligheid van de keurmeester en de efficientie van de keuring is het belangrijk dat de machines voor de keuring schoon worden aangeleverd.

Dit betekent dat er in de machine geen resten van gewasbeschermingsmiddelen meer aanwezig zijn, niet alleen in de tank maar in het hele systeem. Dus de machine graag goed gereinigd aanleveren voor de keuring.

Verder is het belangrijk dat de machines ook aan de buitenkant schoon worden aangeleverd.

Als de machines niet schoon worden aangeleverd kan het keuringstation weigeren de keuring uit te voeren of extra reinigingskosten in rekenin brengen.

« Terug naar overzicht