Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Periodieke keuring van machines in gebruik

De periodieke keuring van alle toedieningsapparatuur voor pesticiden is verplicht op grond van de de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (art. 80). De details worden verder uitgewerkt in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (art. 8.14).

Dit is de Nederlandse invulling van de Europese verplichting voor periodieke keuring van machines zoals die in artikel 8 van de Europese Richtlijn voor Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen (2009/128/eg) is opgenomen.

SKL geeft de goedkeuringsbewijzen af zoals die in die in de Wgb genoemd zijn. Deze goedkeuringsbewijzen bestaan uit een SKL keuringsrapport waarop alle relevante informatie over de machine en de uitgevoerde keuring staan en een SKL-goedkeuringsticker die op de machine geplakt wordt waarop de volgende keuringsdatum te zien is.

Een overzicht van de verschillende keuringsfrequenties voor de verschillende soorten apparatuur is te krijgen door hier te klikken.

 

Nieuw SKL keuringsstation voor de keuring van boomgaardspuiten

10-01-2018

Landbouwmechanisatiebedrijf Hoogendoorn BV in Houten is erkend als SKL keuringstation voor de keuring van boomgaardspuiten.

Landbouwmechanisatiebedrijf Hoogendoorn beschikt over de juiste testapparatuur en opgeleide keurmeesters om de periodieke SKL keuringen van alle typen boomgaardspuiten en onkruidspuiten op de juiste manier uit te voeren.

Landbouwmechanisatiebedrijf Hoogendoorn is te vinden aan de Schonauwseweg 17 te Houten en is bereikbaar per telefoon op nummer: 030-6371295 of per email: info@hoogendoornhouten.nl. Meer informatie over dit bedrijf is ook te vinden op hun website: www.hoogendoornhouten.nl.

Meer informatie over de SKL keuring van boomgaardspuiten is te vinden door hier te klikken.

Meer informatie over de SKL keuring van onkruidspuiten is te vinden door hier te klikken.

« Terug naar overzicht