Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Periodieke keuring van machines in gebruik

De periodieke keuring van alle toedieningsapparatuur voor pesticiden is verplicht op grond van de de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (art. 80). De details worden verder uitgewerkt in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (art. 8.14).

Dit is de Nederlandse invulling van de Europese verplichting voor periodieke keuring van machines zoals die in artikel 8 van de Europese Richtlijn voor Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen (2009/128/eg) is opgenomen.

SKL geeft de goedkeuringsbewijzen af zoals die in die in de Wgb genoemd zijn. Deze goedkeuringsbewijzen bestaan uit een SKL keuringsrapport waarop alle relevante informatie over de machine en de uitgevoerde keuring staan en een SKL-goedkeuringsticker die op de machine geplakt wordt waarop de volgende keuringsdatum te zien is.

Een overzicht van de verschillende keuringsfrequenties voor de verschillende soorten apparatuur is te krijgen door hier te klikken.

 

Nieuw SKL keuringstation voor boomgaardspuiten erkend in de Betuwe

01-01-2018

Nap Mechanisatiebedrijf te Ingen is per 1 januari 2018 erkend als SKL keuringsstation voor boomgaardspuiten en onkruidspuiten.

Nap Mechanisatiebedrijf beschikt over de juiste testapparatuur en opgeleide keurmeesters om de periodieke SKL keuringen van alle typen boomgaard- en laanboomspuiten en onkruidspuiten op de juiste manier uit te voeren.

Nap Mechanisatiebedrijf is te vinden aan de Bulksestraat 7 te Ingen. U kunt Nap Mechanisatiebedrijf telefonisch bereiken via nummer: 0344-694841 of via email: skl@nap-mechanisatie.nl.

Meer informatie over de SKL keuring van boomgaardspuiten kunt u vinden door hier te klikken.

Meer informatie over de SKL keuring van onkruidspuiten kunt u vinden door hier te klikken.

 

« Terug naar overzicht