Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Periodieke keuring van machines in gebruik

De periodieke keuring van alle toedieningsapparatuur voor pesticiden is verplicht op grond van de de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (art. 80). De details worden verder uitgewerkt in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (art. 8.14).

Dit is de Nederlandse invulling van de Europese verplichting voor periodieke keuring van machines zoals die in artikel 8 van de Europese Richtlijn voor Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen (2009/128/eg) is opgenomen.

SKL geeft de goedkeuringsbewijzen af zoals die in die in de Wgb genoemd zijn. Deze goedkeuringsbewijzen bestaan uit een SKL keuringsrapport waarop alle relevante informatie over de machine en de uitgevoerde keuring staan en een SKL-goedkeuringsticker die op de machine geplakt wordt waarop de volgende keuringsdatum te zien is.

Een overzicht van de verschillende keuringsfrequenties voor de verschillende soorten apparatuur is te krijgen door hier te klikken.

 

Nieuw SKL-keuringstation voor vernevelapparatuur en schijfvernevelaars/-strooiers

16-06-2017

ProfytoDSD in Emmeloord is erkend als SKL keuringstation voor de periodieke keuring van vernevelapparatuur (Fog/LVM) en machines met een schijfvernevelaar (o.a. Mafex/Pieperdoes)

ProfytoDSD beschikt over de juiste testapparatuur en opgeleide en deskundige keurmeesters om deze keuringen op een goede manier uit te voeren.

ProfytoDSD is gevestigd aan de Revisiestraat 3 te Emmeloord en is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 0527-631515 of per e-mail: info@profytodsd.nl

De keuring van alle typen vernevelapparatuur is wettelijk verplicht. De keuring van deze machines heeft een interval van 6 jaar. Meer informatie over deze keuringen is vinden door hier te klikken.

De keuring van machines met een schijfvernevelaar is ook verplicht, dit geldt voor machines die vast opgesteld zijn, bijvoorbeeld een Mafex of Pieperdoes maar ook voor machines die mobiel zijn, die gemonteerd zitten op een andere machine of losse machines. Handgedragen machines zijn vrijgesteld. Meer informatie over de keuringen van deze machines is te vinden door hier te kilkken.

 

« Terug naar overzicht