Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Periodieke keuring van machines in gebruik

De periodieke keuring van alle toedieningsapparatuur voor pesticiden is verplicht op grond van de de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (art. 80). De details worden verder uitgewerkt in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (art. 8.14).

Dit is de Nederlandse invulling van de Europese verplichting voor periodieke keuring van machines zoals die in artikel 8 van de Europese Richtlijn voor Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen (2009/128/eg) is opgenomen.

SKL geeft de goedkeuringsbewijzen af zoals die in die in de Wgb genoemd zijn. Deze goedkeuringsbewijzen bestaan uit een SKL keuringsrapport waarop alle relevante informatie over de machine en de uitgevoerde keuring staan en een SKL-goedkeuringsticker die op de machine geplakt wordt waarop de volgende keuringsdatum te zien is.

Een overzicht van de verschillende keuringsfrequenties voor de verschillende soorten apparatuur is te krijgen door hier te klikken.

 

Nieuwe DRT en DRD lijst gepubliceerd

03-01-2018

De TCT heeft een actuele lijst met Drift Reducerende Technieken en Drift Reducerende Doppen gepubliceerd.

Op 15 december 2017 heeft de TCT een lijst gepubliceerd met Drift Reducerende Technieken (DRT). Daarop staan alle drift reducende technieken geclassificeerd in de verschillende reductieklassen (50, 75, 90, 95, 97,5 en 99%), dit is de DRT lijst. Daarbij hoort ook een nieuwe lijst met drift reducerende doppen, dat is de DRD lijst, hierop staan alle drift reducerende spuitdoppen met de maximale druk waarbij ze nog in de bepaalde klasse vallen. 

Hier is de DRT lijst te downloaden.

En hier de DRD lijst.

« Terug naar overzicht