Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Periodieke keuring van machines in gebruik

De periodieke keuring van alle toedieningsapparatuur voor pesticiden is verplicht op grond van de de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (art. 80). De details worden verder uitgewerkt in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (art. 8.14).

Dit is de Nederlandse invulling van de Europese verplichting voor periodieke keuring van machines zoals die in artikel 8 van de Europese Richtlijn voor Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen (2009/128/eg) is opgenomen.

SKL geeft de goedkeuringsbewijzen af zoals die in die in de Wgb genoemd zijn. Deze goedkeuringsbewijzen bestaan uit een SKL keuringsrapport waarop alle relevante informatie over de machine en de uitgevoerde keuring staan en een SKL-goedkeuringsticker die op de machine geplakt wordt waarop de volgende keuringsdatum te zien is.

Een overzicht van de verschillende keuringsfrequenties voor de verschillende soorten apparatuur is te krijgen door hier te klikken.

 

SKL keuring erkend in UK

15-02-2016

De SKL keuring uitgevoerd door SKL erkende keuringstations in Nederland is erkend in de UK door NSTS.

In de UK wordt de verplichte keuring van spuitmachines uitgevoerd door NSTS. Zowel nieuwe als gebruikte spuiten moeten jaarlijks gekeurd worden door een NSTS keuringstation.

Sinds nu is de SKL keuring ook erkend in de UK. SKL gekeurde spuiten (zowel nieuwe als gebruikte) die geexporteerd worden naar de UK worden opgenomen in de NSTS database. De UK eigenaar ontvangt van NSTS een NSTS sticker en keuringsrapport. Ook wordt de eigenaar opgeroepen voor een volgende keuring.

 

« Terug naar overzicht