Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Periodieke keuring van machines in gebruik

De periodieke keuring van alle toedieningsapparatuur voor pesticiden is verplicht op grond van de de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (art. 80). De details worden verder uitgewerkt in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (art. 8.14).

Dit is de Nederlandse invulling van de Europese verplichting voor periodieke keuring van machines zoals die in artikel 8 van de Europese Richtlijn voor Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen (2009/128/eg) is opgenomen.

SKL geeft de goedkeuringsbewijzen af zoals die in die in de Wgb genoemd zijn. Deze goedkeuringsbewijzen bestaan uit een SKL keuringsrapport waarop alle relevante informatie over de machine en de uitgevoerde keuring staan en een SKL-goedkeuringsticker die op de machine geplakt wordt waarop de volgende keuringsdatum te zien is.

Een overzicht van de verschillende keuringsfrequenties voor de verschillende soorten apparatuur is te krijgen door hier te klikken.

 

SKL-keuringstation voor motorvatspuiten in Zuid-Holland

07-06-2017

H. van Gervan Mechanisatie in Lisse is erkend als SKL-keuringstation voor de keuring van Motorvatspuiten.

Naast keuringen van veldspuiten en rijen/strokenspuiten kan H. van Gerven Mechanisatie in Lisse nu ook de wettelijk verplichte keuringen van motorvatspuiten uitvoeren.

U kunt H. van Gerven Mechanisatie bereiken op Akervoorderlaan 13a te Lisse, via telefoon: 0252-217311 of via e-mail: info@gerven-mechanisatie.nl

« Terug naar overzicht