Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Periodieke keuring van machines in gebruik

De periodieke keuring van alle toedieningsapparatuur voor pesticiden is verplicht op grond van de de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (art. 80). De details worden verder uitgewerkt in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (art. 8.14).

Dit is de Nederlandse invulling van de Europese verplichting voor periodieke keuring van machines zoals die in artikel 8 van de Europese Richtlijn voor Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen (2009/128/eg) is opgenomen.

SKL geeft de goedkeuringsbewijzen af zoals die in die in de Wgb genoemd zijn. Deze goedkeuringsbewijzen bestaan uit een SKL keuringsrapport waarop alle relevante informatie over de machine en de uitgevoerde keuring staan en een SKL-goedkeuringsticker die op de machine geplakt wordt waarop de volgende keuringsdatum te zien is.

Een overzicht van de verschillende keuringsfrequenties voor de verschillende soorten apparatuur is te krijgen door hier te klikken.

 

SKL opnieuw gecertificeerd volgens ISO 9001:2015

14-06-2018

TUV Nederland heeft het kwaliteitssysteem van SKL gecertificeerd volgens ISO 9001:2015.

Het kwaliteitsborgingssysteem van SKL is recent door TUV Nederland beoordeeld en gecertificeerd volgens ISO 9001:2015. SKL vindt het belangrijk dat de keuringen van de machines op een uniforme en goede manier worden utigevoerd. De hele werkwijze van SKL is vastgelegd in een kwaliteitssysteem. Dit systeem is door TUV Nederland beoordeeld volgens de nieuwste versie van de norm ISO 9001. De conclusie van TUV Nederland is dat het systeem voldoet aan alle eisen zoals die in deze norm gesteld worden. SKL is daarom gecertificeerd volgens ISO9001:2015 voor de komende drie jaar.

« Terug naar overzicht