Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Periodieke keuring van machines in gebruik

De periodieke keuring van alle toedieningsapparatuur voor pesticiden is verplicht op grond van de de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (art. 80). De details worden verder uitgewerkt in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (art. 8.14).

Dit is de Nederlandse invulling van de Europese verplichting voor periodieke keuring van machines zoals die in artikel 8 van de Europese Richtlijn voor Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen (2009/128/eg) is opgenomen.

SKL geeft de goedkeuringsbewijzen af zoals die in die in de Wgb genoemd zijn. Deze goedkeuringsbewijzen bestaan uit een SKL keuringsrapport waarop alle relevante informatie over de machine en de uitgevoerde keuring staan en een SKL-goedkeuringsticker die op de machine geplakt wordt waarop de volgende keuringsdatum te zien is.

Een overzicht van de verschillende keuringsfrequenties voor de verschillende soorten apparatuur is te krijgen door hier te klikken.

 

Uitbreiding lijst met driftarme doppen en -technieken (1 november 2016)

28-11-2016

De TCT heeft de lijst met driftarme doppen en alternatieve technieken uitgebreid met  de John Deere PSGAT, PSLDAQ en PSULDQ spuitdoppen.

De TCT adviseert waterbeheerders het gebruik van de spuitdoppen de John Deere PSGAT 1002A, 10025A, 1003A, 10035A, 1004A, 1005A, 1006A, 1008A, de John Deere PSLDAQ 10015, 1002, 10025,  1003, 10035, 1004, 1005 en de John Deere PSULDQ 2003A, 2004A en 2005A, toe te staan als driftarme spuitdop. De spuitdoppen kunnen gebruikt worden als 50%, 75% of 90% driftreducerende spuitdop bij de in onderstaande tabel 1 vermelde specifieke spuitdruk.

 

 

Tabel 1

 

Type dop

driftreductieklasse

 

50

75

90

John Deere PSGAT1002A

2.0 - 2.25 bar

-

-

John Deere PSGAT10025A

2.0 – 2.5 bar

-

-

John Deere PSGAT1003A

2.0- 3.0 bar

-

-

John Deere PSGAT10035A

2.0 – 3.0 bar

2.0 bar

-

John Deere PSGAT1004A

2.0 – 2.5 bar

-

-

John Deere PSGAT1005A

2.0 – 3.0 bar

-

-

John Deere PSGAT1006A

2.0 – 4.0 bar

-

-

John Deere PSGAT1008A

2.0 – 6.0 bar

-

-

John Deere PSLDAQ10015

1.0 – 2.0 bar

1.0 – 1.25 bar

-

John Deere PSLDAQ1002

1.0 – 2.0 bar

1.0 – 1.25 bar

-

John Deere PSLDAQ10025

1.0 – 2.5 bar

1.0 – 1.5 bar

-

John Deere PSLDAQ1003

1.0 – 2.5 bar

1.0 – 1.5 bar

-

John Deere PSLDAQ10035

1.0 – 4.0 bar

1.0 – 1.5 bar

-

John Deere PSLDAQ1004

1.0 – 4.0 bar

1.0 – 1.5 bar

-

John Deere PSLDAQ1005

1.0 – 4.0 bar

1.0 – 1.5 bar

-

John Deere PSULDQ2003A

2.5-8.0 bar

-

-

John Deere PSULDQ2004A

2.5-8.0 bar

2.5-8.0 bar

2.5-3.0 bar

John Deere PSULDQ2005A

2.5-8.0 bar

2.5-8.0 bar

2.5-8.0 bar

Hier is de complete tekst van het persbericht van de TCT te lezen: Persbericht TCT: De lijst met driftarme doppen en alternatieve technieken is uitgebreid met John Deere PSGAT, PSLDAQ en PSULDQ spuitdoppen

Hier is de actuele versie (1 november 2016) van de lijst met driftarme doppen te downloaden: TCT lijst Driftarme Spuitdoppen en technieken versie 1 november 2016

 

« Terug naar overzicht