Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Periodieke keuring van machines in gebruik

De periodieke keuring van alle toedieningsapparatuur voor pesticiden is verplicht op grond van de de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (art. 80). De details worden verder uitgewerkt in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (art. 8.14).

Dit is de Nederlandse invulling van de Europese verplichting voor periodieke keuring van machines zoals die in artikel 8 van de Europese Richtlijn voor Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen (2009/128/eg) is opgenomen.

SKL geeft de goedkeuringsbewijzen af zoals die in die in de Wgb genoemd zijn. Deze goedkeuringsbewijzen bestaan uit een SKL keuringsrapport waarop alle relevante informatie over de machine en de uitgevoerde keuring staan en een SKL-goedkeuringsticker die op de machine geplakt wordt waarop de volgende keuringsdatum te zien is.

Een overzicht van de verschillende keuringsfrequenties voor de verschillende soorten apparatuur is te krijgen door hier te klikken.

 

Uitbreiding lijst met driftarme doppen en technieken met nieuwe doppen voor zij- en schuinopwaartse bespuitingen

23-02-2016

De TCT-lijst met driftarme doppen en alternatieve technieken is uitgebreid met spuitdoppen voor op- en zijwaarts spuiten. Het gaat om de Lechler IDK 90-0067C, Lechler ITR 80-01, Albuz AVI 80-01, Albuz TVI 80-0050, Albuz TVI 80-0075, Lechler AD 90-02C en Lechler IDK 90-01C. Voor de reeds in de doppenlijst opgenomen spuitdoppen Albuz TVI 80-01 en Albuz TVI 80-015 is de maximale spuitdruk in de TCT-doppenlijst aangepast.

De TCT adviseert waterbeheerders om op grond van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit milieubeheer de in de onderstaande tabel genoemde spuitdoppen voor op- en zijwaarts spuiten in de fruitteelt te erkennen als 90%, 75% en 50% driftreducerende spuitdoppen.

Voorwaarden hierbij zijn dat:

  • de buitenste gewasrij enkelzijdig wordt bespoten en geen gebruik wordt gemaakt van naar het oppervlaktewater gerichte spuitapparatuur en
  • dat gespoten wordt bij een druk die niet hoger is dan voor de betreffende dop in de onderstaande tabel is aangegeven.

 

Spuitdop

Driftreductie-klasse

Maximale spuitdruk (bar)

Albuz TVI 80-01

90%

9*

Albuz TVI 80-015

90%

9*

Lechler IDK 90-0067C

90%

3

Lechler ITR 80-01

90%

7

Albuz AVI 80-01

75%

7

Albuz TVI 80-0050

75%

7

Albuz TVI 80-0075

75%

7

Lechler AD 90-02C

75%

2

Lechler IDK 90-0067C

75%

7

Lechler ITR 80-01

75%

9

Lechler AD 90-02C

50%

5

Lechler IDK 90-01C

50%

9

 

* was 7 bar in tabel 1 van de TCT-doppenlijst (versie juni 2015).

Klik hier om het persbericht te downloaden

Klik hier om de actuele doppenlijst (versie 19 februari 2016) te downloaden

« Terug naar overzicht