Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Periodieke keuring van machines in gebruik

De periodieke keuring van alle toedieningsapparatuur voor pesticiden is verplicht op grond van de de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (art. 80). De details worden verder uitgewerkt in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (art. 8.14).

Dit is de Nederlandse invulling van de Europese verplichting voor periodieke keuring van machines zoals die in artikel 8 van de Europese Richtlijn voor Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen (2009/128/eg) is opgenomen.

SKL geeft de goedkeuringsbewijzen af zoals die in die in de Wgb genoemd zijn. Deze goedkeuringsbewijzen bestaan uit een SKL keuringsrapport waarop alle relevante informatie over de machine en de uitgevoerde keuring staan en een SKL-goedkeuringsticker die op de machine geplakt wordt waarop de volgende keuringsdatum te zien is.

Een overzicht van de verschillende keuringsfrequenties voor de verschillende soorten apparatuur is te krijgen door hier te klikken.

 

Veranderingen in de periodieke keuring van verdeelapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen.

14-12-2016

De staatsecretaris van Economische Zaken heeft het artikel in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden gewijzigd, waarin de details van de periodieke keuring van  verdeelapparatuur is geregeld. Deze Regeling is op 13 december 2016 gepubliceerd in de Staatscourant.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

1.       De verdeelapparatuur wordt in drie categorieën verdeeld:

a.        Verdeelapparatuur waarop de keuring niet van toepassing is;

b.       Verdeelapparatuur waarvoor een keuringsfrequentie van 3 jaar geldt;

c.        Verdeelapparatuur waarvoor een keuringsfrequentie van 6 jaar geldt;.

2.       Alle machines van 3 jaar en ouder die keuringsplichtig zijn moeten gekeurd zijn.

3.       Alle verdeelapparatuur die keuringsplichtig is, met een bouwjaar na 2013, moet binnen 3 jaar na aanschaf voor de eerste keer gekeurd zijn.

4.       De keuringsplicht is niet van toepassing op rug- en handgedragen verdeelapparatuur,  

Dompelbaden en gietwaterinstallaties, waaraan middelen worden toegevoegd zonder specifieke toedieningsapparatuur en verdampers voor zwavel en 1-methylcyclopropeen .

5.       Apparatuur voor het behandelen van zaaizaad met gewasbeschermingsmiddelen vindt plaats bij bedrijven die al gecertificeerd zijn, een additionele SKL keuring is niet noodzakelijk.

Door hier te klikken is de officiele tekst van het wijzigingsbesluit te bekijken.

Hier is meer informatie te downloaden.

« Terug naar overzicht