Goedgekeurd is beter!

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.

Eisen aan machines vanuit het Activiteitenbesluit (o.a. driftarme spuitdoppen en -technieken)

Bij het gebruik van een spuitmachine in de buurt van oppervlaktewater zijn in het kader van Activiteitenbesluit Milieubeheer eisen gesteld aan de uitrusting en het gebruik van de spuitmachine.

Deze eisen zijn opgenomen in artikel 3.78 - 3.88. Deze artikelen zijn te vinden door hier te klikken.  

De bij het Activiteitenbesluit geldende actuele lijst met Drift Reducerende Technieken (DRT lijst) (versie 18 oktober 2021) is te vinden door hier te klikken en de lijst met Drift Reducerende Doppen (DRD lijst) is te vinden door hier te klikken (versie 22 juli 2021).

Voor de Drift Reducerende Technieken (DRT) is/komt voor elke techniek een informatieblad beschikbaar waarop voor elke techniek de omscjhrijving en de voorschriften voor een juist gebruik zijn genoemd. Deze informatiebladen zijn te downloaden door hier te klikken: Informatiebladen.

Meer informatie over de TCT is te vinden door hier te klikken.