Periodieke keuring van machines in gebruik

De periodieke keuring van alle toedieningsapparatuur voor pesticiden is verplicht op grond van de de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (art. 80). De details worden verder uitgewerkt in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (art. 8.14).

Dit is de Nederlandse invulling van de Europese verplichting voor periodieke keuring van machines zoals die in artikel 8 van de Europese Richtlijn voor Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen (2009/128/eg) is opgenomen.

SKL geeft de goedkeuringsbewijzen af zoals die in artikel 32b van het Besluit Gewasbeschermingsmiddelen en biociden genoemd zijn. Deze goedkeuringsbewijzen bestaan uit drie elementen:

  1. het SKL keuringsrapport van de keuring van de machine waarop alle relevante informatie over de machine en de uitgevoerde keuring staat
  2. De SKL-goedkeuringsticker met een uniek nummer die op de machine die is goedgekeurd geplakt wordt en waarop de volgende keuringsdatum te zien is.
  3. De registratie van de keuring in de (webbased) SKL keuringsadministratie.

Een overzicht van de verschillende keuringsfrequenties voor de verschillende soorten apparatuur is te krijgen door hier te klikken.

Machine wel of niet opnieuw keuren bij aanpassingen aan de machine na de uitgevoerde keuring

25-02-2020

Machines worden soms nadat ze zijn goedgekeurd aangepast. Zeker nu worden veel machines aangepast met Drift Reducerende Technieken. Belangrijk blijft dat de machine goed blijft functioneren.

Bij aanpassingen aan de machine heeft SKL een gedragslijn opgesteld hoe om gegaan moet worden met machines die aangepast zijn, of deze opnieuw gekeurd moeten worden of niet.

 Lees meer

Machines schoon aanleveren voor de SKL keuring

08-11-2019

Machines voor de keuring schoon aanleveren

 Lees meer

Aangepaste DRT en DRD lijsten

16-10-2019

De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft de lijst met Drift Reducerende Technieken (DRT) en Drift Reducerende Doppen (DRD) lijsten ge-update.

 Lees meer

Aangepast DRT lijst

01-02-2019

De TCT heeft een nieuwe lijst met DRT lijst gepubliceerd

 Lees meer

Aangepaste DRD lijst (versie 18 december 2018)

17-01-2019

Aan de hand van het beleidsvoornemen om de toelatingen voor spuitdrukken onder de 2 bar te schrappen, heeft de TCT een herziene DRD lijst gepubliceerd.

 Lees meer

Alternatieven voor de verplichte Drukregistratievoorziening op veldspuiten

17-01-2019

Per 1 januari 2019 moeten alle veldspuiten voorzien zijn van een Drukregistratievoorziening. Maar op 14 januari 2019 heeft de staatsecretaris van I&W een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met alternatieven hiervoor.

 Lees meer

Geactualiseerde lijst met Drift Reducerende Technieken (DRT) gepubliceerd

20-11-2018

De TCT heeft de lijst met Drift Reducerende Technieken (DRT lijst) geactualiseerd (versie 13-11-2018)

 Lees meer

Nieuwe training SKL keurmeester Veldspuiten

29-08-2018
Aeres Tech in Ede organiseert binnenkort weer een cursus voor SKL keurmeester Veldspuiten.

Lees meer

DRT lijst herzien

25-07-2018

De TCT heeft de lijst met Drift Reducerende Technieken (DRT) herzien.

 Lees meer

SKL opnieuw gecertificeerd volgens ISO 9001:2015

14-06-2018

TUV Nederland heeft het kwaliteitssysteem van SKL gecertificeerd volgens ISO 9001:2015.

 Lees meer

Nieuw SKL keuringstation in Hoekse Waard

16-02-2018

J. Stehouwer Mechanisatie B.V. te Maasdam is erkend als SKL keuringsstation.

 Lees meer

NVWA treedt strenger op tegen ongekeurde apparatuur gewasbeschermingsmiddelen

05-02-2018

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat de keuringsplicht van professionele apparatuur voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden strenger handhaven. Met ingang van het komende teeltseizoen zal de NVWA bij overtreding van de keuringsplicht, afhankelijk van de ernst van de overtreding, een schriftelijke waarschuwing  of een bestuurlijke boete geven.

 Lees meer

Alle soorten machines voor verdeling gewasbeschermingsmiddelen moeten gekeurd worden

19-01-2018

Machines voor het verdelen van gewasbeschermingsmiddelen mogen alleen worden gebruikt als ze voorzien zijn van een geldige SKL keuring.

 Lees meer

Nieuw SKL keuringsstation voor de keuring van boomgaardspuiten

10-01-2018

Landbouwmechanisatiebedrijf Hoogendoorn BV in Houten is erkend als SKL keuringstation voor de keuring van boomgaardspuiten.

Lees meer

Nieuw SKL keuringstation in Wieringermeer

08-01-2018

LMB Doornbos te Slootdorp is vanaf 8 januari 2018 erkend keuringstation voor de SKL keuring van rijenspuiten, spuitsets opgebouwd op zaai- en pootmachines, granulaatstrooiers en schijfvernevelaars/-strooiers.

Lees meer

Nieuwe DRT en DRD lijst gepubliceerd

03-01-2018

De TCT heeft een actuele lijst met Drift Reducerende Technieken en Drift Reducerende Doppen gepubliceerd.

Lees meer

Nieuw SKL keuringstation voor boomgaardspuiten erkend in de Betuwe

01-01-2018

Nap Mechanisatiebedrijf te Ingen is per 1 januari 2018 erkend als SKL keuringsstation voor boomgaardspuiten en onkruidspuiten.

 Lees meer

Bijscholing SKL keurmeesters Veldspuiten 2017

11-10-2017

In samenwerking met Aeres Tech te Ede organiseert SKL een serie bijscholingscursussen voor keurmeesters Veldspuiten die gericht is op de keuring van granulaatstrooiers, schijfvernevelaars/strooiers, ruimtebehandelingsapparatuur, rijenspuiten en spuitapparatuur op zaai-pootmachines.

 Lees meer

Nieuw SKL keuringstation voor de keuring van vernevelapparatuur

27-07-2017

Pest-tec BV uit Fijnaart is erkend als SKL keuringstation voor de periodieke keuring van vernevelapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen (ruimtebehandelingsapparatuur).

 Lees meer

Nieuw SKL-keuringstation voor vernevelapparatuur en schijfvernevelaars/-strooiers

16-06-2017

ProfytoDSD in Emmeloord is erkend als SKL keuringstation voor de periodieke keuring van vernevelapparatuur (Fog/LVM) en machines met een schijfvernevelaar (o.a. Mafex/Pieperdoes)

 Lees meer

SKL-keuringstation voor motorvatspuiten in Zuid-Holland

07-06-2017

H. van Gervan Mechanisatie in Lisse is erkend als SKL-keuringstation voor de keuring van Motorvatspuiten.

 Lees meer

Nieuw SKL keuringstation voor veldspuiten in Hoekse-Waard

13-03-2017

van Gemeren Mechanisatie in Numansdorp is per 9 maart 2017 erkend als SKL keuringstation voor de periodieke keuring van veldspuiten en aanverwante apparatuur.

 Lees meer

In 2016 gekeurde rijen/strokenspuiten kleiner dan 3 meter

23-02-2017
Door het Ministerie van Economische Zaken is besloten dat voor rijen- en strokenspuiten met een werkbreedte van 3 meter of minder, de geldigheid van de SKL keuring 6 jaar wordt. Dit is opgenomen in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden.

Lees meer

Nieuw SKL keuringstation voor de keuring van motorvatspuiten in Westland

15-02-2017

Per 14 februari 2017 is Zwinkels Tomaten te ‘s Gravenzande erkend als SKL keuringstation voor de periodieke keuring van motorvatspuiten.

 Lees meer

De lijst met driftarme doppen en alternatieve technieken is uitgebreid met Lechler IDTA 120-025c, 120-03c en 120-04c

13-02-2017

De TCT adviseert waterbeheerders het gebruik van de spuitdoppen de Lechler 120-025c, 120-03c en 120-04c, toe te staan als driftarme spuitdop.

Lees meer

Cursus SKL keurmeester Veldspuiten april 2017

23-01-2017

In samenwerking met SKl organiseert Aares Tech in Ede weer een cursus voor SKL keurmeester Veldspuiten.

 Lees meer

Steenbergen Mechanisatie in Numansdorp erkend als SKL keuringstation voor de keuring van boomgaardspuiten

18-01-2017

Steenbergen Mechanistie te Numansdorp is per 18 januari 2017 erkend als SKL keuringstation voor de keuring van boomgaardspuiten.

 Lees meer

Drukregistratie op spuitmachines uitgesteld

23-12-2016

De in de voorgenomen wijziging van het Activiteitenbesluit verplichting voor een drukregistratievoorziening op alle veldspuiten is twee jaar uitgesteld.

Lees meer

Veranderingen in de periodieke keuring van verdeelapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen

14-12-2016

De staatsecretaris van Economische Zaken heeft het artikel in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden gewijzigd, waarin de details van de periodieke keuring van  verdeelapparatuur is geregeld. Deze Regeling is op 13 december 2016 gepubliceerd in de Staatscourant.

 Lees meer

Uitbreiding lijst met driftarme doppen en -technieken (1 november 2016)

28-11-2016

De TCT heeft de lijst met driftarme doppen en alternatieve technieken uitgebreid met  de John Deere PSGAT, PSLDAQ en PSULDQ spuitdoppen.

 Lees meer

Uitbreiding lijst met driftarme doppen en -technieken (30 sept 2016)

30-09-2016

De TCT heeft de lijst met driftarme spuitdoppen en -technieken uitbreid met de KWH Mistral spuit uitgerust met met VLBS systeem.

 Lees meer

Den Haan Tuintechniek in Rijnsburg erkend als SKL keuringstation voor motorvatspuiten

19-09-2016

den Haan Tuintechniek in Rijnsburg is per 19 september 2016 erkend als SKL keuringstation voor de periodieke keuring van motorvatspuiten.

Lees meer

Uitbreiding lijst met driftarme doppen en technieken met nieuwe doppen voor zij- en schuinopwaartse bespuitingen

23-02-2016

De TCT-lijst met driftarme doppen en alternatieve technieken is uitgebreid met spuitdoppen voor op- en zijwaarts spuiten. Het gaat om de Lechler IDK 90-0067C, Lechler ITR 80-01, Albuz AVI 80-01, Albuz TVI 80-0050, Albuz TVI 80-0075, Lechler AD 90-02C en Lechler IDK 90-01C. Voor de reeds in de doppenlijst opgenomen spuitdoppen Albuz TVI 80-01 en Albuz TVI 80-015 is de maximale spuitdruk in de TCT-doppenlijst aangepast.

 Lees meer

SKL keuring erkend in UK

15-02-2016

De SKL keuring uitgevoerd door SKL erkende keuringstations in Nederland is erkend in de UK door NSTS.

 Lees meer

Training SKL-keurmeester Veldspuiten

28-01-2016

Binnenkort start een cursus voor SKL keurmeester Veldspuiten. Binnen deze geplande cursus is nog ruimte voor een aantal deelnemers. De cursus wordt georganiseerd en uitgevoerd door PTC+ te Ede onde toezicht van SKL.

Lees meer