SKL Keuring Veldspuiten

De SKL keuring van veldspuiten is begonnen als een vrijwillig initiatief, maar sinds 1997 is de keuring verplicht voor alle veldspuiten die in gebruik zijn. Eerst was de verplichting op grond een verordening van het Productschap Akkerbouw en het Productschap Tuinbouw, maar sinds 1 januari 2015 heeft het ministerie van Economische Zaken deze verplichting overgenomen.

In de wetgeving is opgenomen dat met veldspuiten er alleen gewasbeschermingsmiddelen verspoten mogen worden met een veldspuit die voorzien is van een geldig SKL keuringsrapport of met veldspuiten die jonger zijn  dan 3 jaar oud. SKL ziet toe op een juiste uitvoering van de keuringen bij de SKL-erkende keuringsstations. Tijdens de keuringen worden alle relevante zaken gecontroleerd en nagemeten. Met een goedgekeurde spuit kan veilig en effectief gespoten worden. Sinds 1 juli 2006 is de keuringsfrequentie driejaarlijks. Deze drie jaar is het minimum, het kan uiteraard zijn dat bij bepaalde kwaliteitssytemen een andere frequentie voorschrijven. Bij telers die gecertificeerd zijn volgens Milieukeur is het interval eens per twee jaar.

Met ingang van 10 januari 2013 is de wetgeving veranderd. De Europese Richtlijn 2009/128/eg is nu geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. De verplichting tot keuring is nu opgenomen in artikel 80 van Wet gewasbeschermingsmiddelen en Biociden,  Hierin is opgenomen dat iedereen die bedrijfsmatig toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, deze periodiek moet laten keuren. De verplichting tot keuring geldt nu dus voor iedereen, niet alleen voor boeren en tuinders, maar ook veldspuiten die gebruikt worden door golfbanen, gemeenten en andere instellingen, ondernemingen of personen mogen alleen gebruikt worden als ze voorzien zijn van een geldige keuring.

Klik hier om de folder ‘Goed voorbereid naar de SKL-keuring’  te downloaden 

Klik hier om de folder  ‘SKL-keuring van Veldspuiten’  te downloaden.

 

De inhoud van de SKL-keuring voor veldspuiten is gebaseerd op de geharmoniseerde norm NEN-EN-ISO 16122:2 (2015). De bedoeling is dat in alle lidstaten van de EU volgens deze norm gekeurd wordt. De SKL keuring wordt daarom in de meeste Europese landen erkend, waarbij er wel verschillen kunnen bestaan in keuringsfrequentie. In de praktijk is bij export van zowel nieuwe als gebruikte machines de SKL keuring in alle EU landen geldig. Ondernemers uit Duitsland mogen op grond van de Duitse regelgeving ook hun gebruikte veldspuit ook in Nederland laten keuren. Ondernemers uit Belgie kunnen dat op grond van de Belgische wetgeving niet, zij moeten hun gebruikte machine in Belgie laten keuren.

SKL Keuring Veldspuit

 

Tijdens de keuring wordt de veldspuit op de volgende zaken gecontroleerd:

 1. Lekkage, zowel stilstaand als onder druk
 2. Pomp en roersysteem, meting capaciteit van de pomp, controle conditie van de pomp, pulsaties en controle werking van het roersysteem
 3. Spuittank, aanwezigheid en conditie deksel en vulzeef, afleesbaarheid tankinhoud,
 4. Meet-, regel- en controle organen
 5. Manometer
 6. Slangen en leidingen
 7. Filters
 8. Spuitboom
 9. Spuitdoppen, incl. dwarsverdeling
 10. Luchtondersteuning (indien aanwezig)
 11. Spuitgeweer/-pistool

Hier is het complete keuringsprotocol te downloaden.

Waar keuren?

Er is een landelijk dekkend netwerk van SKL erkende keuringstations om de keuringen van veldspuiten uit te voeren.

Dit betreft de bedrijven die erkend zijn als ‘SKL erkend keuringstation voor de periodieke keuring van veldspuiten’. Een overzicht van deze bedrijven is te vinden door hier te klikken.

Deze bedrijven beschikken over de juiste testapparatuur en opgeleide keurmeester(s) om de keuring op een goede manier uit te voeren.