SKL voor de Tuinbouw

Een goed resultaat van de bespuiting begint bij een goede spuitmachine. Goed onderhoud en een correcte afstelling van de spuitapparatuur zijn de basis voor een efficiënte toediening van de gewasbeschermingsmiddelen, en dus voor een goed resultaat tegen lage kosten

De periodieke keuring van alle typen toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen is bovendien ettelijk verplicht op grond van de Wet Gewasbescherming en Biociden.

SKL is door de staatsecretaris van EZ aangewezen als gecertificeerde instantie die de periodieke keuringen organiseert, de keuringsbedrijven erkent en controleert. SKL geeft de keuringsbewijzen af, meer informatie hierover is te vinden op de website van de NVWA .

De keuringen zelf worden uitgevoerd door keuringsbedrijven die door SKL erkend zijn. Deze bedrijven beschikken over de juiste testappratuur en goed opgeleide keurmeesters om de keuringen op een juiste manier uit te voeren. SKL controleert deze bedrijven periodiek. Zowel de testapparatuur wordt periodiek gecontroleerd op toestand als nauwkeurigheid, als de kwaliteit van de uitgevoerde keuringen.

Op basis van Europese regelgeving (richtlijn 2009/128/ec, Annex 2) en de geharmoniseerde norm NEN-EN-ISO 16122:4 (2015) heeft SKL een uniform keuringsprotocol ontwikkeld voor alle typen spuitmachines die in de (glas)tuinbouw, de boomkwekerij en de hovenierssector gebruikt worden. Dit betreft motorvatspuiten (met inbegrip van uitbrengeenheden zoals spuitgeweren/-lansen, horizontale spuitbomen, verticale spuitmasten, spuitrobots, ed), LVM en Fog apparatuur, doseerapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen, en andere.

SKL-keuring voorziet in alle eisen die kwaliteits- en milieusystemen als DOB, GLOBALGAP, MPS-GAP, Groen Label Kas (GLK) en Milieukeur stellen aan de spuitapparatuur.

Typen apparatuur die gekeurd moet worden:

  1. Motorvatspuiten
  2. Ruimtebehandelingsapparatuur zoals LVM en Fog apparatuur
  3. Doseerapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen