SKL organisatie

SKL is een onafhankelijke stichting met een bestuur bestaande uit leden die zowel fabrikanten, leveranciers en gebruikers vertegenwoordigen waarbij ook een plaats is ingeruimd voor onafhankelijk onderzoek vanuit Wageningen UR.

Om het bestuur te adviseren zijn er een aantal Bestuurscommissies waarin meer technische kennis aanwezig is, ook weer zowel vanuit de gebruikers als fabrikanten terzijde gestaan door mensen vanuit het onderzoek en de voorlichting.

De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door het secretariaat.

De keuringen zelf worden uitgevoerd door een landelijk dekkend netwerk van SKL erkende keuringstations.

 

Bestuur SKL
Het bestuur van de Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Voorzitter:
Dhr. J. Thibaudier (Fedecom)

Secretaris / penningmeester:
Dhr. J. Klok (Fedecom)

Leden:
Dhr. J. Huijsmans (WUR-PRI)
Dhr. M. Verhoeven (Cumela)