Voorwaarden

Gebruik SKL beeldmerk

De merknaam SKL en het SKL beeldmerk zijn ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau en mogen alleen gebruikt worden indien aan de voorwaarden van het daar voor opgestelde regelment is voldaan. Het regelement is hieronder in te zien en te downloaden in PDF format.
Reglement op het gebruik en toezicht beeldmerk SKL (pdf)

Algemene voorwaarden Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL)

De algemene voorwaarden van de Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek zijn vrij opvraagbaar en te downloaden in PDF format middels onderstaande link.

Algemene Voorwaarden SKL