Periodieke keuring van machines in gebruik

De periodieke keuring van alle toedieningsapparatuur voor pesticiden is verplicht op grond van de de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (art. 80). De details worden verder uitgewerkt in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (art. 8.14).

Dit is de Nederlandse invulling van de Europese verplichting voor periodieke keuring van machines zoals die in artikel 8 van de Europese Richtlijn voor Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen (2009/128/eg) is opgenomen.

SKL geeft de goedkeuringsbewijzen af zoals die in artikel 32b van het Besluit Gewasbeschermingsmiddelen en biociden genoemd zijn. Deze goedkeuringsbewijzen bestaan uit drie elementen:

  1. het SKL keuringsrapport van de keuring van de machine waarop alle relevante informatie over de machine en de uitgevoerde keuring staat
  2. De SKL-goedkeuringsticker met een uniek nummer die op de machine die is goedgekeurd geplakt wordt en waarop de volgende keuringsdatum te zien is.
  3. De registratie van de keuring in de (webbased) SKL keuringsadministratie.

Een overzicht van de verschillende keuringsfrequenties voor de verschillende soorten apparatuur is te krijgen door hier te klikken.

De NVWA heeft recent een zelfinspectie tool ontwikkeld waar gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen kunnen checken of ze voldoen aan alle wet- en regelgeving. De SKL keuring van de gebruikte toedieningsapparatuur voor de gewasbeschermingsmiddelen is ook een belangrijk onderdeel hiervan. De zelfinspectielijst is te vinden via deze link: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/gewasbescherming/zelfinspectie

 

Machine wel of niet opnieuw keuren bij aanpassingen aan de machine na de uitgevoerde keuring

25-02-2020

Machines worden soms nadat ze zijn goedgekeurd aangepast. Zeker nu worden veel machines aangepast met Drift Reducerende Technieken. Belangrijk blijft dat de machine goed blijft functioneren.

Bij aanpassingen aan de machine heeft SKL een gedragslijn opgesteld hoe om gegaan moet worden met machines die aangepast zijn, of deze opnieuw gekeurd moeten worden of niet.

 Lees meer

Machines schoon aanleveren voor de SKL keuring

08-11-2019

Machines voor de keuring schoon aanleveren

 Lees meer