Welkom bij SKL

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling. De stichting heeft als doelstelling het bevorderen en verbeteren van de goede werking van trekkers, machines en installaties die gebruikt worden in de land- en tuinbouw.

SKL doet dit met name door het organiseren van periodieke keuringen voor diverse soorten apparatuur en machines. De inhoud van deze keuringen kan door SKL zelf opgesteld  zijn of door anderen vastgesteld zijn waarbij SKL de organisatie en controle op kwaliteit uitvoert. De keuringen van de machines vindt plaats bij door SKL erkende keuringsstations. Bedrijven kunnen erkend worden als SKL keuringstation als deze voldoen aan door SKL vastgestelde voorschriften qua testapparatuur en keurmeesters.

Deze SKL erkende keuringstations voeren de keuringen uit volgens een vastgesteld uniform keuringsprotocol. De keuringsprotocollen voor de keuring van verdeelapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen voldoen aan de eisen zoals die gesteld worden in Bijlage 2 van de EU richtlijn voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en zijn, indien aanwezig , gebaseerd op geharmoniseerde ISO of EN normen.

SKL voert op dit moment de wettelijk verplichte periodieke keuringen van verdeelapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen uit. De SKL erkende keuringsbedrijven geven namens SKL de officiële goedkeuringsbewijzen uit. Wettelijk gezien mag verdeelapparatuur alleen worden gebruikt als deze voorzien is van een officieel goedkeuringsbewijs.

Op grond van de mogelijkheden die in de Europese richtlijn genoemd zijn, is in Nederland ook een verschil gemaakt in de verschillende keuringsfrequenties voor de verschillende typen apparatuur. Een samenvatting is vinden door hier te klikken.

Daarnaast is SKL ook actief in de controle van keuringsbedrijven voor de periodieke keuring van spuitmachines in Denemarken, dit in opdracht van de Deense overheid.

SKL vindt het belangrijk dat de keuringen worden uitgevoerd op een uniforme en kwalitatief goede manier. Daarom is de werkwijze van SKL vastgelegd in een kwaliteitsysteem. Dit kwaliteitsysteem is door TUV Nederland gecertificeerd volgens ISO 9001:2015.