SKL keuring spuitapparatuur op verhardingen

De keuring van spuitapparatuur die gebruikt wordt voor onkruidbestrijding op verhardingen (zowel in de opernbare ruimte als op bedrijfsterreinen) is verplicht als gewerkt wordt met glyfosaat of met andere gewasbeschermingsmiddelen (ook laag risico middelen).
Een van die maatregelen bij het DOB schema is dat de toedieningsapparatuur SKL gekeurd moet zijn. Dit geldt voor alle apparatuur die mechanisch wordt voortbewogen, dus niet voor rugspuiten. De verplichting tot keuring is ook van toepassing voor schijfvernevelaars en onkruidbestrijkers. Ook is de SKL keuring onderdeel van het Barometer Duurzaam Terreinbeheer van SMK(Stichting Milieukeur).
Wat wordt gekeurd
Gecontroleerd en gemeten worden onder andere:

  • De afgifte van de spuitdoppen (vergeleken met de nieuwwaarde)
  • De toestand van de spuitboom en eventuele afscherming
  • Controle van de tank op het tankdeksel, afleesbaarheid tankinhoud en aanwezigheid vulzeef
  • Controle op de aanwezigheid en toestand van de filters
  • Controle van de manometer(s) op voldoende afleesbaarheid (diameter, schaalverdeling) en nauwkeurigheid
  • Controle op lekkages bij het systeem onder druk, controle van de capaciteit van de pomp, controle veiligheid aandrijving van de pomp.
  • Controle van de toestand van slangen, leidingen, klemmen, dophouders, doppen op lekkages, beschadigingen en bevestiging
  • Controle op een goede werking en het functioneren van de drukregelaar, bedieningsorganen en de detectiesensoren

NIEUW:
NU OOK SKL KEURING VAN MACHINES UITGERUST MET SCHIJFVERNEVELAARS MOGELIJK.
Jaarlijkse calibratie

Binnen het certificeringsschema is het ook verplicht jaarlijks voor het gebruik van de machine, de afgifte van de spuitdoppen te kalibreren. Dit kan ook gebeuren door de SKL keuringstations. Zij beschikken over de juiste testapparatuur om deze calibratie goed en nauwkeurig uit te voeren.

Waar keuren?

Er is een landelijk dekkend netwerk van SKL erkende keuringstations om de keuringen van dit type spuitmachines uit te voeren.

Dit betreft de bedrijven die erkend zijn als ‘SKL erkend keuringstation voor de periodieke keuring van motorvatspuiten’. Een overzicht van deze bedrijven is te vinden door hier te klikken.

Deze bedrijven beschikken over de juiste testapparatuur en opgeleide keurmeester(s) om de keuring op een goede manier uit te voeren.

De keuring kan zowel bij het keuringstation als op locatie bij eigenaar van de machine worden uitgevoerd.