SKL keuring boomgaard- en laanboomteelt spuitmachines

Goed onderhouden en afgestelde spuitmachines zijn de spil in een goede, veilige en milieuvriendelijke teelt van (klein)fruit en laanbomen. Daarom is het, in navolging op de veldspuiten, vanaf 1 april 2002 ook verplicht om spuitmachines voor de fruitteelt en de boomteelt te laten keuren. Het betreft hier spuitmachines die een overwegend zijwaartse of schuinopwaartse richting van de spuitvloeistof bewerkstelligen. De basis voor deze periodieke keuring was een verordening van het Productschap Tuinbouw en is per 1 januari 2015 wetgeving van het ministerie van EZ.

Het doel van de SKL-keuring is een optimaal bestrijdingsresultaat door goed onderhoud en regelmatige controle van de machines te garanderen. Efficiënt gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, door een nauwkeurige dosering en het tegengaan van emissie, speelt daarbij een belangrijke rol.

De keuringsfrequentie is eens per drie jaar. Het kan uiteraard zijn dat bij bepaald kwaliteitssytemen voor voedselveiligheid zoals Global GAP de frequentie anders is. Ook is het zo dat bij telers die gecertificeerd zijn volgens Milieukeur de frequentie eens per twee jaar is.

De Europese Richtlijn 200/128/eg is nu geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. De verplichting tot keuring is nu opgenomen in artikel 80 van Wet gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, op grond van dit artikel zijn de verordeningen van het Productschap Akkerbouw en Productschap Tuinbouw aangepast. De verordeningen zijn nu medewindsverordeningen en voor iedereen die bedrijfsmatig toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen toepast van toepassing. De verplichting tot keuring geldt nu dus voor iedereen, niet alleen voor ondernemers die onder de beide productschappen vallen. Dus ook spuitenmachines die zijwaarts of schuinopwaarts spuiten die gebruikt worden door  gemeenten of andere instellingen, ondernemingen of personen mogen alleen gebruikt worden als ze voorzien zijn van een geldige keuring.

De inhoud van keuring is gebaseerd op de geharmoniseerde norm NEN-EN-ISO 16122:3 (2015). De keuring wordt uitgevoerd door bedrijven die hiervoor door SKL erkend zijn. Deze bedrijven beschikken op de juiste testapparatuur en opgeleide keurmeesters om de keuring op een juiste manier uit te voeren. Als de machine is goedgekeurd wordt deze voorzien van een goedkeuringsssticker met een uniek nummer. De resultaten van de keuring worden via een webbased applicatie van SKL samengevat op een standaard keuringsrapport. Door middel van steekproeven en inspecties houdt SKL toezicht op de kwaliteit en uniformiteit van de uitgevoerde keuringen.

Een machine kan alleen gekeurd worden als deze veilig en schoon is.

Veilig houdt in dat alle afschermingen voor bewegende delen (aftakasafscherming, beschermkappen en afscherming voor de ventilator aanwezig en in goede conditie zijn.

Schoon houdt in dat de machine zowel van de buitenzijde schoon is, maar ook dat de binnenzijde schoon is, er geen resten bestrijdingssmiddelen meer aanwezig zijn in de spuittank of spuitleidingen.

Om de keuring efficiënt uit te voeren is het belangrijk dat spuitdoppen en filters voorafgaand aan de keuring door de teler gereinigd zijn.

Tijdens de keuring wordt de boomgaard-/laanboomspuit op de volgende zaken gecontroleerd:

 1. Lekkage, De machine mag niet lekken, zowel stilstaand als onder druk
 2. Pomp en roersysteem, meting capaciteit van de pomp, controle conditie van de pomp, pulsaties en controle werking van het roersysteem. De pomp moet voldoende capaciteit hebben om zowel te kunnen spuiten als te roeren in de tank.
 3. Spuittank, aanwezigheid en conditie deksel en vulzeef, afleesbaarheid tankinhoud, de tank moet ook veilig kunnen worden afgetapt
 4. Meet-, regel- en controle organen, alle bedieningsorganen moeten goed bereikbaar zijn en in goede conditie zijn
 5. Manometer, de manometer moet goed afleesbaar zijn (diameter en schaalindeling) en voldoende nauwkeurig zijn.
 6. Slangen en leidingen, alle slangen en leidingen moeten in goede conditie zijn, niet beschadigd
 7. Filters, er dient zowel een zuig- als een persfilter aanwezig te zijn, de filterelementen moeten in goede conditie zijn en het moet mogelijk zijn de filters te controleren terwijl de tank vol is.s
 8. Spuitdoppen, de doppen mogen niet nadruppelen als er gestopt wordt met spuiten. De afgifte van de spuitdoppen mag maximaal 10% afwijken van de nominale afgifte en de druk bij de spuitdoppen mag maximaal 15% afwijken van de druk die op de manometer wordt afgelezen.
 9. Luchtondersteuning, de ventilator is in goede conditie en de luchtverdeling is symmetrisch
 10. Driftreducerende Technieken, eventuele driftreducerende technieken zoals wind meet- en regelsystemen worden gecontroleerd op goede werking.
 11. Spuitgeweer/-pistool, als dit aanwezig is functioneert dit naar behoren, hij druppelt niet na, de handel is snel te sluiten.

 

Hier is het complete werkvoorschift te downloaden.